Utvärdering av läkemedelsbehandling

Målet med tjänsten är att utvärdera läkemedelsbehandlingens ändamålsenlighet. Vid behov framförs förslag till ändringar i medicineringen för att rätta till möjliga brister.

I utvärderingen beaktas bl.a. läkemedelsinteraktioner, problem i förverkligande av läkemedelsbehandlingen samt misstänkta biverkningar.

Tilläggsinformation angående utvärdering av läkemedelsbehandling får du genom att kontakta oss, anja.vaasankeskus@apteekit.net

Tjänsten fungerar med tidsbeställning.