Integritet och kakor

Apoteket använder kakor (s.k. cookies) i webbutiken. Med hjälp av kakorna följer vi besökstrafiken och förbättrar kvaliteten på tjänsten. Kakorna är också nödvändiga för att garantera webbplatsens grundläggande funktioner vid beställning.

Vad är kakor?

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbläsaren lagrar på användarens enhet. Kakor används exempelvis när man vill spara uppgifter om användaren när han eller hon förflyttar sig från en sida till en annan i webbtjänsten. För användningen av kakor krävs i regel användarens samtycke. En kaka kan lagras permanent på användarens enhet (stored cookie) eller den kan raderas efter att tjänsten använts (session cookie). Med hjälp av kakorna kan man bland annat samla in följande uppgifter:

· användarens IP-adress
· klockslag
· besökta sidor
· typ av webbläsare
· från vilken webbadress besökaren har kommit till sidan i fråga
· från vilken server användaren har kommit till webbplatsen
· från vilken domän besökaren har kommit till webbplatsen.

Användningen av kakor när det gäller Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att samla in anonyma uppgifter om hur besökarna använder vår webbplats. Vi samlar in uppgifter för att säkerställa att webbplatsen motsvarar kundernas behov (att användaren lätt hittar det han eller hon söker), och för att förstå vilka delområden vi kan förbättra. Google Analytics lagrar uppgifter om vilka sidor du besöker, hur länge du stannar på webbplatsen, vilken väg du kom till webbplatsen och vilka länkar du klickar på.

Administrering av kakor

Selaimen asetukset: Useimmissa selaimissa on mahdollisuus käyttää asetusta, joka estää tietokonettasi hyväksymästä evästeitä. Silloin osa tämän sivuston (ja muiden sivustojen) toiminnoista ei välttämättä toimi oikein, mikä saattaa vaikuttaa haitallisesti sivuston käyttökokemukseen.

Webbläsarens inställningar: I de flesta webbläsare finns det en möjlighet att göra en inställning som hindrar din dator från att godkänna kakor. Då fungerar en del av den här webbplatsens (och andra webbplatsers) funktioner inte nödvändigtvis på rätt sätt, vilket kan inverka negativt på besökarens upplevelse av webbplatsen. Inställningen finns antagligen i webbläsarens meny för tilläggsinställningar (exempelvis "Inställningar", "Egenskaper", "Options" eller "Preferences"). Närmare instruktioner kan du hitta via följande länkar.

· Kakinställningar i Internet Explorer
· Kakinställningar i Firefox
· Kakinställningar i Chrome

Blockering av Google Analytics-kakor: Du kan installera Google Analytics programtillägg ("plug in"), som hindrar webbplatsen från att skicka uppgifter från ditt webbplatsbesök till Google Analytics. Tillägget kan du ladda ner här: Google Analytics Opt-Out-tillägg.

Cookie Name Cookie Description
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.