Kontroll av inhalationsbehandling

Ändamålsenlig användning av inhalerade läkemedel repeteras med kunden. Rätt inhalationsteknik möjliggör det bästa vårdresultatet och risken för biverkningar minskar.

Tidsbeställning för tjänsten sker per e-post, anja.vaasankeskus@apteekit.net