Dosdispensering

Kundens regelbundet använda mediciner levereras i dospåsar för två veckors bruk i taget. Tjänsten befrämjar ett ändamålsenligt förverkligande av läkemedelsbehandlingen, speciellt i samband med multimedicinering.

Tilläggsinformation om dosdispenseringstjänsten får du genom att kontakta oss, anja.vaasankeskus@apteekit.net