Medicin

OFTAN STARINE 0,5 mg/ml silmätipat, liuos 10 ml

Oftan Starine-ögondroppar används vid ögonirritation och rödögdhet orsakad av t.ex. blåst, damm eller rök.

Aktiv ingrediens:
TETRYTSOLIINI
Paketstorlek:
10 ml
Marknadsförare:
Santen Oy
Finns i lager
SKU:
550418
12,76 €

Oftan Starine-ögondroppar innehåller tetryzolin som har lokal effekt och bl.a. drar samman blodkärlen i ögats bindhinna. Rodnaden i ögonen lindras, ögonlockets svullnad minskar och tårflödet avtar. Dropparna används även för behandling av retningstillstånd i bindhinnan till följd av hösnuva eller annan pollenallergi. För långvarigt bruk och för barn under 2 år endast enligt läkares ordination.

 • Vuxna: 1-2 droppar i ögat/ögonen vid behov 2-4 gånger per dygn (högst var sjätte timme)
 • Barn: 1 droppe 2-3 gånger per dygn
 • Om symptomen inte lindras inom tre dagar eller om de förvärras skall du avbryta behandlingen och konsultera läkare
 • Rådgör med din läkare innan du inleder medicineringen, om du har bakteriell ögoninflammation eller kronisk ögonsjukdom (t.ex. glaukom)
 • Konserveringsmedlet bensalkoniumklorid kan missfärga mjuka kontaktlinser. Ta ut kontaktlinserna innan du droppar i ögondropparna och sätt in dem igen tidigast efter 15 minuter
 • Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
 • Om Oftan Starine-ögondroppar används i rekommenderade doser och under en kort tid är biverkningar osannolika
 • Vid indroppning kan övergående sveda förekomma
 • Långvarigt bruk kan förvärra ögonirritationen och ge upphov till torra ögon
 • Fler biverkningar i bipacksedeln
 • Om du är gravid eller ammar, rådgör med läkare innan du använder preparatet