Medicin

BURANA 400 mg tabl, kalvopääll 10 fol

Burana är känt som ett effektivt antiinflammatoriskt läkemedel. Det verksamma ämnet ibuprofen lindrar smärta och inflammation, samt sänker feber.

Aktiv ingrediens:
IBUPROFEENI
Paketstorlek:
10 fol
Marknadsförare:
Orion Oyj
Detta läkemedel är inte lämpligt för alla. Se till att du inte har några komplikationer med detta läkemedel.
Finns i lager
SKU:
436162
3,98 €

Burana används för att behandla tillfälliga feber- och smärttillstånd såsom förkylning förorsakad av virus, influensasymtom, muskel- och ledsmärta, huvudvärk, reumatisk smärta, menstruationssmärta och tandvärk. Burana 400 mg passar åt barn över 4 år och åt barn som väger över 20 kg.

 • Vuxna och barn över 12 år: 1/2 - 1 tablett 1-3 gånger i dygnet
 • Den maximala engångsdosen för barn är 10 mg/kg och den maximala dygnsdosen är 30 mg/kg
 • 8-12 åriga barn (25-40 kg) 1/2 tablett högst 4 gånger per dygn
 • Burana 400 mg tabletter passar inte för att behandla barn under 20 kg
 • Ifall du har lindriga matsmältningsbesvär kan dessa lindras ifall du tar läkemedlet i samband med mat eller dryck
 • Övriga antiinflammatoriska läkemedel bör inte användas samtidigt eftersom biverkningsrisken ökar, inte effekten
 • Läkemedel som påverkar blodets koaguleringsförmågas (ex. warfarin) effekt kan ändras och därför bör samtidig användning med ibuprofen undvikas
 • Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
 • Långvarigt bruk endast på läkarordination
 • Biverkningar i mag-tarmkanalen såsom ont i magen och halsbränna
 • Huvudvärk, svindel
 • Ökad benägenhet för blåmärken
 • Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
 • Diskutera med läkare innan du använder Burana i samband med graviditet
 • Burana kan användas under amning, eftersom den mängd läkemedel som går över i modersmjölken är obetydligt liten
 • Läs övriga instruktioner gällande användning av läkemedlet under graviditet och amning från bipacksedeln
 • Antiinflammatoriska läkemedel kan försvåra chansen att bli gravid, med den effekten försvinner efter att man slutat använda läkemedlet