Medicin

BURANA 200 mg tabl, kalvopääll 20 fol

Burana är känt som ett effektivt antiinflammatoriskt läkemedel. Det lindrar smärta genom att förhindra att smärtkänslan förmedlas till centrala nervsystemet och sänker feber genom att minska bildningen av förmedlarämnen som får febern att stiga.

Aktiv ingrediens:
IBUPROFEENI
Paketstorlek:
20 fol
Marknadsförare:
Orion Oyj
Detta läkemedel är inte lämpligt för alla. Se till att du inte har några komplikationer med detta läkemedel.
Finns i lager
SKU:
098681
4,28 €

Burana används för att behandla tillfälliga feber- och smärttillstånd såsom förkylning förorsakad av virus, influensasymtom, muskel- och ledsmärta, huvudvärk, reumatisk smärta, menstruationssmärta och tandvärk. Burana 200 mg passar åt barn över 1 år och åt barn som väger över 10 kg.

 • Vuxna och barn över 12 år: 1–2 tabletter 1–3 gånger per dygn
 • Barns maximala engångsdos är 10mg/kg och den maximala dygnsdosen är 30 mg/kg
 • 1-2 år (vikt 10-14 kg) 1/2 tablett högst 2 gånger per dygn
 • 2-4 år (vikt 14-20 kg) 1/2 tablett högst 3 gånger per dygn
 • 4-8 år (20-25 kg) 1 tablett högst 3 gånger per dygn
 • 8-12 år (25-40 kg) 1 tablett högst 4 gånger per dygn
 • Burana 200 mg tabletter passar inte åt barn som väger under 10 kg 
 • Övriga antiinflammatoriska läkemedel bör inte användas samtidigt eftersom biverkningsrisken ökar, inte effekten
 • Läkemedel som påverkar blodets koaguleringsförmågas (ex. warfarin) effekt kan ändras och därför bör samtidig användning med ibuprofen undvikas
 • Ifall du lider av andra sjukdomar eller allergier, eller ifall du använder andra läkemedel, kontrollera att läkemedlet passar åt dig genom att läsa bipacksedeln eller genom att kontakta apotek eller läkare
 • Långvarigt bruk endast på läkarordination.
 • Mag-tarmkanalens biverkningar såsom ont i magen och halsbränna
 • Huvudvärk, svindel
 • Ökad benägenhet för blåmärken
 • Fler biverkningar finns listade i bipacksedeln
 • Diskutera med läkare innan du använder Burana i samband med graviditet
 • Burana kan användas under amning, eftersom den mängd läkemedel som går över i modersmjölken är obetydligt liten
 • Läs övriga instruktioner gällande användning av läkemedlet under graviditet och amning från bipacksedeln
 • Antiinflammatoriska läkemedel kan försvåra chansen att bli gravid, med den effekten försvinner efter att man slutat använda läkemedlet