Medicin

VECTAVIR 1 % emuls voide 2 g

Vectavir används vid behandling av munsår (Herpes labialis), som är en infektion förorsakad av Herpes simplex virus. Vectavir innehåller penciklovir, som är en virusmedicin som hämmar Herpes simplex virusets förmåga att föröka sig. Med Vectavir läker munsåret snabbare och tiden för smärta blir kortare. Även den smittsamma perioden blir kortare, men Vectavir förhindrar inte viruset att smitta andra.

Användningsändamål:
Vectavir används vid behandling av munsår (Herpes labialis), som är en infektion förorsakad av Herpes simplex virus. Vectavir innehåller penciklovir, som är en virusmedicin som hämmar Herpes simplex virusets förmåga att föröka sig. Med Vectavir läker munsåret snabbare och tiden för smärta blir kortare. Även den smittsamma perioden blir kortare, men Vectavir förhindrar inte viruset att smitta andra.

Dosering:
Krämen smörjs på varannan timme under dagtid d.v.s. cirka åtta gånger per dygn i 4 dagar.
Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt efter de första tecknen på
Aktiv ingrediens:
pensikloviiri
Paketstorlek:
2 g
Marknadsförare:
ACO Hud Nordic AB
Finns i lager
SKU:
399782
13,81 €
Vectavir används vid behandling av munsår (Herpes labialis), som är en infektion förorsakad av Herpes simplex virus. Vectavir innehåller penciklovir, som är en virusmedicin som hämmar Herpes simplex virusets förmåga att föröka sig. Med Vectavir läker munsåret snabbare och tiden för smärta blir kortare. Även den smittsamma perioden blir kortare, men Vectavir förhindrar inte viruset att smitta andra.
Krämen smörjs på varannan timme under dagtid d.v.s. cirka åtta gånger per dygn i 4 dagar.
Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt efter de första tecknen på infektion (t.ex. klåda och stickande känsla).
Vectavir kräm har effekt även om den stryks på först när knottror/blåsor har börjat bildas.
Tvätta händerna innan och efter att krämen har strukits på.
1% penciklovir
Kontakta läkare om symtomen inte avtar eller om symtomen försämras eller inte förbättras efter fyra dagars behandling.
Vectavir kräm ska endast användas vid sår på läppar eller runt munnen.
Läs bipacksedeln för allmänna råd och försiktighetsmått
Om du har andra sjukdomar, använder andra läkemedel eller är överkänslig för något ämne försäkra dig om att du kan använda läkemedlet genom att läsa bipacksedeln, eller genom att fråga apoteket eller din läkare.
De flesta får inga biverkningar av Vectavir.
För mera information om sällsynta biverkningar läs bipacksedeln.
Du ska använda Vectavir under graviditet och amning endast om läkaren ordinerat det.
Läs bipacksedeln för allmänna råd för läkemedelsanvändning vid graviditet och amning
Rumstemperatur (+15C - +25C)