Medicin

AXILUR 22 % vet rakeet 10x10 g

Axilur används för att behandla mogna och omogna stadier av rundmaskar, Taenia-bandmask hos hund och katt, samt för behandling av klinisk Giardia infektion hos hund.

Aktiv ingrediens:
FENBENDATSOLI
Paketstorlek:
10x10 g
Marknadsförare:
MSD Animal Health Oy
Beställningsvara
SKU:
419994
72,02 €
720,20 € / kg

Axilur används för att behandla mogna och omogna stadier av rundmaskar, Taenia-bandmask hos hund och katt, samt för behandling av klinisk Giardia infektion hos hund. Axilur används också som förebyggande och behandling av spolmask- och hakmaskinfektioner hos nyfödda valpar genom behandling av tiken under slutskedet av dräktigheten och början av digivningen.
 

Dräktighet och diande:

  • Preparatet används för att förebygga och behandla uppkomsten av spolmask- och hakmaskinfektioner hos nyfödda valpar genom behandling av tiken under slutskedet av dräktigheten och början av digivningen
  • Närmare instruktioner gällande behandling av dräktiga och diande tikar finns i bipacksedeln

Axilur granulat rekommenderas främst åt stora hundar och kennlar. Granulat är den rekommenderade läkemedelsformen åt hundar över 40 kg. Katter och små hundar kan använda Axilur 250 mg tabletter och större hundar kan använda Axilur 500 mg tabletter.

  • Axilurs dos är 50 mg fenbendazol per 1 kg kroppsvikt i tre på varandra följande dagar, alltså 10 g granulat (=1 dospåse) per 44 kg kroppsvikt i tre på varandra följande dagar
  • Behovet av avmaskning hos vuxna djur bör alltid övervägas med hänsyn till kattens/hundens levnadsvanor, symptom samt resultat från avföringsprov
  • Axilur ges i samband med måltid
  • Granulaten blandas i den första delportionen foder

Det rekommenderas att effekten av Giardia behandlingen försäkras genom att undersöka avföringen i fråga om cystor.

Kräkningar kan förekomma i sällsynta fall.

  • Valmistetta käytetään vastasyntyneiden pentujen suolinkais- ja hakamatoinfektioiden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon lääkitsemällä
    narttu tiineyden loppuvaiheessa ja imetyksen alkuvaiheessa
  • Tarkat ohjeet tiineiden ja imettävien narttujen hoito-ohjeista pakkausselosteessa