Medicin

FRONTLINE COMP 50/60 mg vet paikallisvaleluliuos (kissoille ja freteille)3x0,5 ml

Frontline comp 0,5 ml spot-on lösning i pipett är tänkt för behandling av loppsmitta hos katt eller för samtidigt förekommande loppsmitta, fästingsmitta och/eller smitta av pälsätande loppor. Behandlingen förebygger spridningen av lopporna genom att den förhindrar att äggen utvecklas. Behandlingen hindrar också att de ägg som lagts blir till larver och puppor. Frontline comps verksamma ämnen är fipronil och (S)-metopren och det används också för att fördriva pälsätande loppor och fästingar. Preparatet är, enligt utförda undersökningar, verksamt mot fästingar i 2 veckor. Preparatet kan användas som en del av behandlig mot dermatit förorsakad av loppallergi.

Användningsändamål:
Frontline comp 0,5 ml spot-on lösning i pipett är tänkt för behandling av loppsmitta hos katt eller för samtidigt förekommande loppsmitta, fästingsmitta och/eller smitta av pälsätande loppor. Frontline comps verksamma ämnen är fipronil och (S)-metopren och det används också för att fördriva pälsätande loppor och
Aktiv ingrediens:
FIPRONIILI,
s-metopreeni,
Paketstorlek:
3 x 0.5 ml
Marknadsförare:
Vetcare Oy
Finns i lager
SKU:
039151
32,64 €
Frontline comp 0,5 ml spot-on lösning i pipett är tänkt för behandling av loppsmitta hos katt eller för samtidigt förekommande loppsmitta, fästingsmitta och/eller smitta av pälsätande loppor. Frontline comps verksamma ämnen är fipronil och (S)-metopren och det används också för att fördriva pälsätande loppor och fästingar. Preparatet är, enligt utförda undersökningar, verksamt mot fästingar i 2 veckor. Preparatet kan användas som en del av behandlig mot dermatit förorsakad av loppallergi.
Doseras utvärtes på huden
1 pipett à 0,5 ml/katt
Upprepning av behandlingen får inte ske oftare än var fjärde vecka, eftersom det inte finns undersökningsresultat på behandlingar med kortare tidsintervall än så
Se mer specifika doseringsanvisningar från förpackningens utsida
60.00mg S-Methoprene
50.00mg Fipronil
Preparatet får inte användas på katter som är yngre än 8 veckor och/eller väger mindre än 1 kg eftersom det inte finns undersökningsresultat från yngre eller lättare djur än så
Djur som är sjuka (ex. med sjukdom som påverkar hela kroppen, feber) eller som håller på att tillfriskna får inte behandlas med preparatet
Får inte användas för behandling av kaniner eftersom det hos dessa har förekommit biverkningar och dödsfall
Se närmare varningar i tilläggsinformationen
Biverkningar är ytterst sällsynta
Fler ovanliga biverkningar beskrivs i bipacksedeln
Rumstemperatur (+15C - +25C)