Medicin

EFFIPRO KISSOILLE 100 mg/ml vet paikallisvaleluliuos 4x0,5 ml

Effipro 0,5 ml är en spot-on lösning mot loppor och fästingar på katter.

Användningsändamål:
Effipro 0,5 ml är en spot-on lösning mot loppor och fästingar på katter. Dess verksamma ämne fiprolin är verksamt mot loppor och fästingar. Loppor dör efter 24 timmar och Effipros verkan mot dem verkar högst 5 veckor. Fästingar dör vanligen efter 48 timmar och produkten har en kvarstående akaricid effekt upp till 2 veckor mot fästingar. Om vissa fästingarter finns närvarande vid applikationen kan en del överleva i mer än 48 timmar men kan dödas inom en vecka. Skall inte användas på kattungar under 2 månaders ålder och/ eller kattungar som väger under 1 kg, eftersom tillgängliga data saknas.

Dosering:
Administreras genom topikal administration på huden 1 pipett innehållande 0,5 ml till en katt
Då det saknas säkerhets studier, bör behandling ske med minst 4 veckors mellanrum
Noggrannare doseringsanvisningar finns i tilläggsinformationen och instruktion med bild i bipacksedeln


Bör observeras:
Aktiv ingrediens:
FIPRONIILI
Paketstorlek:
4 x 0.5 ml
Marknadsförare:
Biofarm Oy
Tillfälligt slut i partiaffären
SKU:
037368
23,13 €
Effipro 0,5 ml är en spot-on lösning mot loppor och fästingar på katter. Dess verksamma ämne fiprolin är verksamt mot loppor och fästingar. Loppor dör efter 24 timmar och Effipros verkan mot dem verkar högst 5 veckor. Fästingar dör vanligen efter 48 timmar och produkten har en kvarstående akaricid effekt upp till 2 veckor mot fästingar. Om vissa fästingarter finns närvarande vid applikationen kan en del överleva i mer än 48 timmar men kan dödas inom en vecka. Skall inte användas på kattungar under 2 månaders ålder och/ eller kattungar som väger under 1 kg, eftersom tillgängliga data saknas.
Administreras genom topikal administration på huden 1 pipett innehållande 0,5 ml till en katt
Då det saknas säkerhets studier, bör behandling ske med minst 4 veckors mellanrum
Noggrannare doseringsanvisningar finns i tilläggsinformationen och instruktion med bild i bipacksedeln
100.00mg/ml Fipronil
Får inte användas på sjuka (ex. febriga) katter, inte heller kaniner
Produkten förhindrar inte fästingar från att sätta sig på djuret. Om djuret behandlats innan den exponeras för fästingar, kommer fästingarna att avdödas inom 24- 48 timmar efter att de satt sig
Produkten får inte sättas på sår eller på skadad hud
Behandlade djur skall inte beröras innan applikationsstället torkat och barn skall ej tillåtas leka med djuret tills applikationsstället torkat
Det finns inga vanliga biverkningar angivet för preparatet
Fler biverknigar i bipacksedeln
Det finns inga studier med denna produkt på dräktiga eller lakterande katter
Användning underdräktighet och laktation skall endast ske efter rådgivning med veterinär samt efter en risk/nyttabedömning
Rumstemperatur (+15C - +25C)